รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฏหมาย พระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฏหมาย พระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-10-22  |   ข่าววันที่: 2020-10-22 |  อ่าน: 170 ครั้ง
 

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฏหมาย พระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง.. (2,913)  Infographic.. (2,059) อำนาจหน้าที่.. (1,623) ทำเนียบ ผอ... (1,552) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563.. (1,552) โครงสร้าง กนป... (1,543) อัตรากำลัง.. (1,526) ประวัติ กนป. .. (1,467) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2563.. (1,416) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดหมาย ครั้งที่ 5/2563.. (1,340) Monthly Report สินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (1,031) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563.. (1,031) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 .. (1,026) Monthly Report สินค้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (916) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 9/2563.. (847) ยุทธศาสตร์กรมประมง 2560-2564.. (841) กลุ่มบริหารแผนพัฒนาการประมง.. (673) ข้อเสนอโครงการองค์กรภาคประชาชนเพื่อขอใช้เงินกู้สำหรับแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม.. (673) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป.. (660) บทความเรื่อง "เกษตรอัจฉริยะ : ภาคประมง".. (638)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

     ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูตร