การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาน 2563

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาน 2563 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-10-01  |   ข่าววันที่: 2020-10-01 |  อ่าน: 77 ครั้ง
 

 

วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ร ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายถาวร ทันใจ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาน 2563 เพื่อหารือพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง.. (2,346)  Infographic.. (1,680) อำนาจหน้าที่.. (1,441) อัตรากำลัง.. (1,404) โครงสร้าง กนป... (1,395) ประวัติ กนป. .. (1,375) ทำเนียบ ผอ... (1,354) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563.. (1,233) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดหมาย ครั้งที่ 5/2563.. (1,063) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2563.. (1,051) Monthly Report สินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (905) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563.. (891) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 .. (817) Monthly Report สินค้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (810) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 9/2563.. (616) ยุทธศาสตร์กรมประมง 2560-2564.. (517) กลุ่มบริหารแผนพัฒนาการประมง.. (445) ขอเชิญเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล ที่รับผิดชอบ โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง เข้าร่วมกลุ่มไลน์.. (436) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป.. (407) ข้อเสนอโครงการองค์กรภาคประชาชนเพื่อขอใช้เงินกู้สำหรับแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม.. (399)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

     ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูตร