การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-06-16  |   ข่าววันที่: 2020-06-16 |  อ่าน: 2,246 ครั้ง
 

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.
นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม กับตัวแทนเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมประมง เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

 ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูตร