ระบบสารสนเทศบุคลากรกอง

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

ระบบสารสนเทศบุคลากรกอง 

หน่วยงานภายใน

 เผยเเพร่: 2020-06-10  |   ข่าววันที่: 2020-06-10 |  อ่าน: 145 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง.. (2,979)  Infographic.. (2,102) อำนาจหน้าที่.. (1,645) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2563.. (1,622) ทำเนียบ ผอ... (1,571) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563.. (1,568) โครงสร้าง กนป... (1,561) อัตรากำลัง.. (1,543) ประวัติ กนป. .. (1,478) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดหมาย ครั้งที่ 5/2563.. (1,385) Monthly Report สินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (1,047) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 .. (1,040) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563.. (1,040) Monthly Report สินค้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (943) ยุทธศาสตร์กรมประมง 2560-2564.. (897) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 9/2563.. (885) ข้อเสนอโครงการองค์กรภาคประชาชนเพื่อขอใช้เงินกู้สำหรับแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม.. (712) กลุ่มบริหารแผนพัฒนาการประมง.. (698) บทความเรื่อง "เกษตรอัจฉริยะ : ภาคประมง".. (688) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป.. (684)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

     ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูตร