ยุทธศาสตร์กรมประมง 2560-2564

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

ยุทธศาสตร์กรมประมง 2560-2564 

ยุทธศาสตร์กรมประมง

 เผยเเพร่: 2020-06-02  |   ข่าววันที่: 2020-06-02 |  อ่าน: 2,145 ครั้ง
 

ยุทธศาสตร์กรมประมง 2560-2564 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564  (337)   การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสภาการประมง พ.ศ..... และร่างพระราชบัญญัติกองทุนประมง พ.ศ..... (307)  การประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ครั้งที่ 6/2564  (213)  การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 2/2564  (161)  การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหา และประสานงาน การปฏิบัติเกี่ยวกับผลกระทบของการทำประมงต่อสัตว... (130)  การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1/2564  (123)  การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2564  (111)  การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564  (102)  การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหา และประสานงาน การปฏิบัติเกี่ยวกับผลกระทบของการทำประมงต่อสัตว... (98)  การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหา และประสานงาน การปฏิบัติเกี่ยวกับผลกระทบของการทำประมงต่อสัตว... (66)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

     ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูตร