ยุทธศาสตร์กรมประมง 2560-2564

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

ยุทธศาสตร์กรมประมง 2560-2564 

ยุทธศาสตร์กรมประมง

 เผยเเพร่: 2020-06-02  |   ข่าววันที่: 2020-06-02 |  อ่าน: 844 ครั้ง
 

ยุทธศาสตร์กรมประมง 2560-2564 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง.. (2,920)  Infographic.. (2,069) อำนาจหน้าที่.. (1,628) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563.. (1,555) ทำเนียบ ผอ... (1,554) โครงสร้าง กนป... (1,547) อัตรากำลัง.. (1,531) ประวัติ กนป. .. (1,468) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2563.. (1,419) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดหมาย ครั้งที่ 5/2563.. (1,345) Monthly Report สินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (1,034) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563.. (1,034) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 .. (1,027) Monthly Report สินค้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (920) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 9/2563.. (853) ยุทธศาสตร์กรมประมง 2560-2564.. (844) ข้อเสนอโครงการองค์กรภาคประชาชนเพื่อขอใช้เงินกู้สำหรับแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม.. (682) กลุ่มบริหารแผนพัฒนาการประมง.. (674) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป.. (661) บทความเรื่อง "เกษตรอัจฉริยะ : ภาคประมง".. (642)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

     ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูตร