ยุทธศาสตร์กรมประมง 2560-2564 ยุทธศาสตร์กรมประมง 2560-2564 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2   703   กองนโยบายและแผนพัฒนการประมงขอแสดงความยินดีกับบุคลากร   131  ประมาณการการค้าสินค้าประมงของไทย ปี 2565   114  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   105  การประชุมเตรียมข้อมูลรายงาน EU ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรอบกฎหมาย    94  กองนโยบายและแผนพัฒนการประมงขอแสดงความยินดีกับบุคลากร   89  การประชุม เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานการความก้าวหน้าการต่อต้านการประมงผิด...  80  ต้อนรับคณะทำงานจาก Defense Institute of International Legal Studies (DIILS)    79  ประกาศกรมประมง   77  รายงานสถานการณ์แนวโน้มตลาดปลานิลของประเทศจีนปี 2559-2564   74


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

     ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูต    strategynew2013@gmail.com   0 2561 4739   แฟนเพจ