การประชุมผู้บริหารกรมประมง ครั้งที่ 1/2566

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง


การประชุมผู้บริหารกรมประมง ครั้งที่ 1/2566 

ข่าวกิจกรรม


การประชุมผู้บริหารกรมประมง ครั้งที่ 1/2566..คลิก

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.?ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมประมง ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีฯ ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีฯ นายประพันธ์ ลีปายะคุณ? รองอธิบดีฯ นางเพราลัย นุชหมอน รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิกรมประมง พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการ ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมดังกล่าว โดยที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 และแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566, แนวทางการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565, การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566, รายงานผลการดำเนินงานร้าน Fisherman Shop และการให้ตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว, การร่วมกิจกรรมออกบูธและงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ "1st Animal Genomics and Bioresource fof ESG & SDG Seminar" ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผลการประเมินการจัดงานวันครบรอบวันสถาปนากรมประมง ปีที่ 96 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันพิจารณาการเร่งรัดการติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการเร่งรัดติดตามผลดำเนินงานและการเบิกจ่ายโครงการวิจัย ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของกรมประมงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2 โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2  จำนวนผู้อ่าน 1,123  ประมาณการการค้าสินค้าประมงของไทย ปี 2565 ประมาณการการค้าสินค้าประมงของไทย ปี 2565  จำนวนผู้อ่าน 275 ประมาณการการค้าสินค้าประมงของไทย ปี 2565 ประมาณการการค้าสินค้าประมงของไทย ปี 2565  จำนวนผู้อ่าน 193 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566  การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่... จำนวนผู้อ่าน 144 การประชุมหารือข้อเท็จจริงของข้อมูลกฎหมายประมง ในประเด็นการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรประมงและพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 การประชุมหารือข้อเท็จจริงของข้อมูลกฎหมายประมง ในประเด็นการดำเนินงานของหน่วยงานที... จำนวนผู้อ่าน 139 การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1/2566 การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1/2566  จำนวนผู้อ่าน 132 การประชุมผู้บริหารกรมประมง ครั้งที่ 1/2566 การประชุมผู้บริหารกรมประมง ครั้งที่ 1/2566  จำนวนผู้อ่าน 119 การประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดหลักประกันการกู้เงินและการอนุมัติเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 การประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดหลักประกันการกู้เงินและการอนุมัติเกษตรกรเ... จำนวนผู้อ่าน 116 การประชุมแนะนำโครงการทะเลปลอดอวน (Net Free Seas) ของ EJF  การประชุมแนะนำโครงการทะเลปลอดอวน (Net Free Seas) ของ EJF   จำนวนผู้อ่าน 113 การฝึกอบรมโครงการ หลักสูตร  การฝึกอบรมโครงการ หลักสูตร "การแบ่งปันประสบการณ์วิเคราะห์อุตสาหกรรมกุ้งไทย"   จำนวนผู้อ่าน 112


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

  รายละเอียด ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูต  email  strategynew2013@gmail.com  โทรศัพท์ 0 2561 4739  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6