การประชุมร่วมกับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง


การประชุมร่วมกับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา 

ข่าวกิจกรรม


วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

คณะผู้แทนไทยนำโดย นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ นางสาวสัมพันธ์ ปานจรัตน์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง และเจ้าหน้าที่กรมประมงที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมร่วมกับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประกอบด้วย 1.พลเรือตรี Matthew Sibley 2. นาวาตรี Gregory Waugh 3. นาวาตรี Daniel Timble และ 4. นาย Sesh Munipalli เรื่อง Visit of Rear Admiral Matthew Sibley, U.S. Coast Guard (USCG) โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำตัว พลเรือเอก Matthew Sibley ซึ่งได้รับตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยยามชายฝั่งสหรัฐฯ (USCG) ในปีนี้ โดยทาง USCG ได้ขอรับฟังภารกิจของกรมประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการดำเนินการของศูนย์เฝ้าระวังการทำการประมง (FMC) พร้อมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือในการต่อต้านการประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในอนาคตร่วมกัน ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มีการพาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (FMC) กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อีกด้วย

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2   943   ประมาณการการค้าสินค้าประมงของไทย ปี 2565   241  ประมาณการการค้าสินค้าประมงของไทย ปี 2565   112  ประกาศกรมประมง   98  การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่...  96  การประชุมแนะนำโครงการทะเลปลอดอวน (Net Free Seas) ของ EJF    91  การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1/2566   86  การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ หนองหาร จังห...  85  การประชุมผู้บริหารกรมประมง ครั้งที่ 1/2566   84  การฝึกอบรมโครงการ หลักสูตร "การแบ่งปันประสบการณ์วิเคราะห์อุตสาหกรรมกุ้งไทย"    79


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

     ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูต    strategynew2013@gmail.com   0 2561 4739   แฟนเพจ