การประชุม เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานการความก้าวหน้าการต่อต้านการประมงผิดกฎหมาย

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง


การประชุม เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานการความก้าวหน้าการต่อต้านการประมงผิดกฎหมาย 

ข่าวกิจกรรม


นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดี ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดี และนางชวนพิศ จันทรวราทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ ประชุมผู้อำนวยการกองที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมของไทย (IUU fishing) ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองกฏหมาย (กกม.) ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัมนาการประมง (กนป.) ผู้อำนวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) ผู้แทนกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.) ผู้แทนกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต (กรป.) ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง (กบร.) ผู้แทนกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ (กบม.) ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง (กตป.) โดยมี นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ เป็นเลขานุการการประชุม เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานการความก้าวหน้าการต่อต้านการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมของไทย สำหรับการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรป ในการต่อต้านการประมง IUU ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 10 - 14 ตุลาคม 2565 ณ ประเทศไทย

ที่มา #/ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2   957   ประมาณการการค้าสินค้าประมงของไทย ปี 2565   243  ประมาณการการค้าสินค้าประมงของไทย ปี 2565   115  การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่...  100  ประกาศกรมประมง   99  การประชุมแนะนำโครงการทะเลปลอดอวน (Net Free Seas) ของ EJF    91  การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1/2566   89  การประชุมผู้บริหารกรมประมง ครั้งที่ 1/2566   88  การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ หนองหาร จังห...  88  การประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดหลักประกันการกู้เงินและการอนุมัติเกษตรกรเ...  81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

     ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูต    strategynew2013@gmail.com   0 2561 4739   แฟนเพจ