การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง


การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 

ข่าวกิจกรรม


การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ

ครั้งที่ 1/2565

วันศุกร์ที่ 14มกราคม 2565 เวลา 10.00น.

ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

และผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โปรแกรม Zoom

 

เริ่มประชุมเวลา10.00น.

 

                    การประชุมครั้งนี้มีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมีอธิบดีกรมประมง เป็นฝ่ายเลขานุการ โดยได้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19พฤศจิกายน 2564 โดยมีการติดตามเรื่องตามข้อสั่งการ จำนวน 1 เรื่อง เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 4 เรื่อง และวาระอื่นๆ

                   

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50คน

 

เลิกประชุมเวลา  11.10 น.

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1/2564   293   การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2564   231  การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565   178  Fisheries Supply Chain 2563   166  การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1/2565   140  การประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ 1/2565   119  การนำเข้ากุ้งในตลาดสหรัฐอเมริกา/จีน/ญี่ปุ่น/สหภาพยุโรป ปี2564   88  แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว...  84  การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565   82  การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 2/2565   80

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

     ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูตร    strategynew2013@gmail.com   0 2561 4739   แฟนเพจ