banner2

 กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด

banner2 

โฆษณาประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-04-09  |   ข่าววันที่: 2020-04-09 |  อ่าน: 193 ครั้ง
 

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • โครงการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่น และสัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ .. (909)  ห้องปฏิบัติการจีโนมสัตว์น้ำ และธนาคารดีเอ็นเอ.. (686) โครงการเฝ้าระวังสัตว์น้ำต่างถิ่น.. (396) ห้องเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำอ้างอิง.. (371) กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด.. (336) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (307) กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จัดประชุมคณะกรรมการด้านความหลากหลายและด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมประมง ครั้ง.. (212) กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด.. (206) banner2.. (193) เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืดและศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานสัตว์น้ำจืดและดร.ชวลิ.. (154)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด

     50 กรมประมง ตึกปรีดากรรณสูตรชั้น6 เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900