กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดือนตุลาคม 2563

 เผยเเพร่: 2020-09-24  |   ข่าววันที่: 2020-09-24 |  อ่าน: 38 ครั้ง
 

ในวันที่ 22 กันยายน 2563 หน่วย/ศูนย์ (ชื่อย่อ) นปจ.เขื่อนบางลาง ยะลา สังกัด ศปจ.(สุราษฏร์ธานี) ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ได้ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการผลิตพันธุ์ปลาบู่ทราย เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ ณ บริเวณประตูระบายน้ำ แม่น้ำบางนรา ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีนายบรรจง จำนงศีตธรรม รองอธิบดีกรมประมงและคณะ เป็นประธานในกิจกรรมฯ ดังกล่าว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ชลประทาน ตลอดจนชาวบ้านในเขตพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นจำนวนมากซึ่งมีการปล่อยพันธุ์ปลาบู่ทราย จำนวน 70,000 ตัว

 

                                                                                                             “คนสำราญ งานสำเร็จ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การเปลี่ยนแปลงช่วงฤดูน้ำแดง 2563.. (428)  ประวัติหน่วยป้องกันและปราบปรรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา.. (187) ควบคุมการทำการประมง 3-5 มิ.ย.63.. (174) ประชาสัมพันธ์ฤดูน้ำแดง 63.. (173) ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ยะลา.. (165) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (162) รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 4-6 สิงหาคม 2563.. (151) ปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยฯ.. (150) ควบคุม 6-8 ม.ค.63.. (148) ควบคุมการประมง 21-23 ม.ค.63.. (147) มอบอินทผาลัม.. (147) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 63 12 ธ.ค.62.. (146) ผู้ว่าฯยะลา ปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อความสิริมงคลแก่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลางยะลา.. (143) ควบคุม 10-12 ม.ค.63.. (142) อำเภอยิ้มเคลื่อนที่.. (141) ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 3 มิ.ย.63 นราธิวาส.. (141) พัฒนาหน่วยฯ 28 พ.ค.63.. (140) พัฒนาหน่วยฯ.. (140) อ.ยิ้มและวันดินโลก.. (139) ร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ร.ร.เขื่อนบางลาง ยะลา.. (134)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา

     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา หมู่ที่ 1ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130