ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดือนตุลาคม 2563 หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา

  •  Hit 20 อันดับ
  • การเปลี่ยนแปลงช่วงฤดูน้ำแดง 2563.. (428)  ประวัติหน่วยป้องกันและปราบปรรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา.. (187) ควบคุมการทำการประมง 3-5 มิ.ย.63.. (174) ประชาสัมพันธ์ฤดูน้ำแดง 63.. (173) ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ยะลา.. (165) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (162) รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 4-6 สิงหาคม 2563.. (151) ปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยฯ.. (150) ควบคุม 6-8 ม.ค.63.. (148) ควบคุมการประมง 21-23 ม.ค.63.. (147) มอบอินทผาลัม.. (147) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 63 12 ธ.ค.62.. (146) ผู้ว่าฯยะลา ปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อความสิริมงคลแก่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลางยะลา.. (143) ควบคุม 10-12 ม.ค.63.. (142) อำเภอยิ้มเคลื่อนที่.. (141) ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 3 มิ.ย.63 นราธิวาส.. (141) พัฒนาหน่วยฯ 28 พ.ค.63.. (140) พัฒนาหน่วยฯ.. (140) อ.ยิ้มและวันดินโลก.. (139) ร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ร.ร.เขื่อนบางลาง ยะลา.. (134)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา

     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา หมู่ที่ 1ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130