รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 27-30 ตุลาคม 2563

 หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา

รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 27-30 ตุลาคม 2563 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดือนตุลาคม 2563

 เผยเเพร่: 2020-11-02  |   ข่าววันที่: 2020-11-02 |  อ่าน: 85 ครั้ง
 

ในวันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2563 หน่วย/ศูนย์ (ชื่อย่อ) นปจ.เขื่อนบางลาง(ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี โดยนายสามารถ ทองคำชุม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยฯ รวม 4 นาย นำเรือตรวจประมงน้ำจืดบางลาง 11 และรถยนต์ กข 1246 ยะลา ปฏิบัติงานตามกิจกรรม จัดระเบียบการทำประมง ติดตามเฝ้าระวัง การดำเนินการทำการประมงในแหล่งน้ำจืดบริเวณพื้นที่เขื่อนบางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และตรวจปราบปรามการทำการประมงโดยเครื่องมือโพงพาง ในพื้นที่บึงลานควาย อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง เงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ตามกฎหมายพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และฉบับแก้ไข ๒๕๖๐.

“คนสำราญ งานสำเร็จ”


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การเปลี่ยนแปลงช่วงฤดูน้ำแดง 2563.. (502)  ประวัติหน่วยป้องกันและปราบปรรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา.. (231) รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 4-6 สิงหาคม 2563.. (231) ควบคุมการทำการประมง 3-5 มิ.ย.63.. (230) ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ยะลา.. (230) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (220) ประชาสัมพันธ์ฤดูน้ำแดง 63.. (219) ผู้ว่าฯยะลา ปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อความสิริมงคลแก่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลางยะลา.. (207) พัฒนาหน่วยฯ.. (195) ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 3 มิ.ย.63 นราธิวาส.. (195) กิจกรรมแข่งขันกีฬา สานสัมพันธ์ FC.. (189) ควบคุม 10-12 ม.ค.63.. (189) พัฒนาหน่วยฯ 28 พ.ค.63.. (188) มอบอินทผาลัม.. (185) ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ 63.. (184) ปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยฯ.. (179) ควบคุมการประมง 21-23 ม.ค.63.. (173) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 63 12 ธ.ค.62.. (173) ควบคุม 6-8 ม.ค.63.. (172) ควบคุม 18-20 พ.ค.63.. (170)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา

     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา หมู่ที่ 1ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130