กิจกรรมเข้าแถวและพัฒนาปรับภูมิทัศน์

 หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา

กิจกรรมเข้าแถวและพัฒนาปรับภูมิทัศน์ 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดือนตุลาคม 2563

 เผยเเพร่: 2020-10-08  |   ข่าววันที่: 2020-10-08 |  อ่าน: 126 ครั้ง
 

  • ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 หน่วย/ศูนย์ (ชื่อย่อ) นปจ.เขื่อนบางลาง ยะลา สังกัด ศปจ.(สุราษฏร์ธานี) พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยฯ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ชี้แจงแผนการดำเนินงานในแต่ละสัปดาห์ และร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์กิจกรรม 5 ส. ได้แก่ 1.สะสาง 2.สะดวก 3.สะอาด 4.สุขลักษณะ 5.สร้างนิสัย เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย มีวินัย สมัครสมานสามัคคีภายในหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ กรมประมงคือ “มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางการประมงอย่างยั่งยืนในส่วนภูมิภาค เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน”

"คนสำราญงานสำเร็จ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การเปลี่ยนแปลงช่วงฤดูน้ำแดง 2563.. (544)  รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 4-6 สิงหาคม 2563.. (277) ควบคุมการทำการประมง 3-5 มิ.ย.63.. (272) ประวัติหน่วยป้องกันและปราบปรรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา.. (260) ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ยะลา.. (257) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (254) ประชาสัมพันธ์ฤดูน้ำแดง 63.. (247) ผู้ว่าฯยะลา ปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อความสิริมงคลแก่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลางยะลา.. (239) ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 3 มิ.ย.63 นราธิวาส.. (235) ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ 63.. (219) กิจกรรมแข่งขันกีฬา สานสัมพันธ์ FC.. (219) ควบคุม 10-12 ม.ค.63.. (219) พัฒนาหน่วยฯ 28 พ.ค.63.. (218) พัฒนาหน่วยฯ.. (217) มอบอินทผาลัม.. (210) ควบคุม 18-20 พ.ค.63.. (202) ปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยฯ.. (202) พัฒนาหน่วยฯ 21.. (194) ควบคุมการประมงประจำเดือนกรกฏาคม 2563.. (192) ควบคุมการประมง 21-23 ม.ค.63.. (192)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา

     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา หมู่ที่ 1ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130