รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 13-14 กันยายน 2563

 หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา

รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 13-14 กันยายน 2563 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดือนตุลาคม 2563

 เผยเเพร่: 2020-09-16  |   ข่าววันที่: 2020-09-16 |  อ่าน: 64 ครั้ง
 

ในวันที่ 13 - 14 กันยายน 2563 หน่วย/ศูนย์ (ชื่อย่อ) นปจ.เขื่อนบางลาง ยะลา สังกัด ศปจ.(สุราษฏร์ธานี) โดยนายสามารถ ทองคำชุม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยฯ รวม 4 นาย นำเรือตรวจประมงน้ำจืดบางลาง 11 ปฏิบัติงานตามกิจกรรม จัดระเบียบการทำประมง ติดตามเฝ้าระวัง การดำเนินการทำการประมงในแหล่งน้ำจืด บริเวณพื้นที่น่านน้ำภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง เงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ตามกฎหมายพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และฉบับแก้ไข ๒๕๖๐.

“คนสำราญ งานสำเร็จ”

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การเปลี่ยนแปลงช่วงฤดูน้ำแดง 2563.. (428)  ประวัติหน่วยป้องกันและปราบปรรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา.. (187) ควบคุมการทำการประมง 3-5 มิ.ย.63.. (174) ประชาสัมพันธ์ฤดูน้ำแดง 63.. (173) ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ยะลา.. (165) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (162) รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 4-6 สิงหาคม 2563.. (151) ปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยฯ.. (150) ควบคุม 6-8 ม.ค.63.. (148) ควบคุมการประมง 21-23 ม.ค.63.. (147) มอบอินทผาลัม.. (147) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 63 12 ธ.ค.62.. (146) ผู้ว่าฯยะลา ปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อความสิริมงคลแก่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลางยะลา.. (143) ควบคุม 10-12 ม.ค.63.. (142) อำเภอยิ้มเคลื่อนที่.. (141) ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 3 มิ.ย.63 นราธิวาส.. (141) พัฒนาหน่วยฯ 28 พ.ค.63.. (140) พัฒนาหน่วยฯ.. (140) อ.ยิ้มและวันดินโลก.. (139) ร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ร.ร.เขื่อนบางลาง ยะลา.. (134)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา

     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา หมู่ที่ 1ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130