เสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมง

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


เสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมง 

กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมง


ในระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ ศปจ.กาฬสินธุ์ ได้ออกปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ณ บ้านท่าเรือภูสิงห์ (หมู่บ้านชาวประมงริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว) ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำประจำชุมชนและชาวประมง เพื่อกำหนดกฎกติกา มาตรการ ที่บังคับใช้ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำของชุมชน และได้ร่วมกันจัดทำแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำประจำชุมชนบ้านท่าเรือภูสิงห์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510