ป้องกันและปราบปรามการทำผิดกฎหมายประมง

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

ป้องกันและปราบปรามการทำผิดกฎหมายประมง 

การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย

 เผยเเพร่: 2021-03-06  |   ข่าววันที่: 2021-03-06 |  อ่าน: 268 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ ศปจ.กาฬสินธุ์ ได้ออกปฏิบัติงานกิจกรรมป้องกันและแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย พื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว ได้ตรวจพบมีผู้ลักลอบทำการประมงโดยใช้เครื่องมือกางกั้นทางเดินของสัตว์น้ำประกอบไซกุ้ง บริเวณบ้านหนองแฝก ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้ทำการตรวจยึดรื้อถอน ประกอบด้วยอวนมุ้งเขียว ขนาดความยาว 150 เมตร จำนวน 1 ผืน ไซกุ้ง จำนวน 2 ลูก ได้นำของกลางลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ที่ สภ.หนองกุงศรี #ปีนี้ทรัพยากรสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวและลำน้ำสาขามีความอุดมสมบูรณ์มาก ถึงแม้ศูนย์ฯ ได้พยายามชี้แจงประชาสัมพันธ์อยู่ตลอด ก็ยังมีพี่น้องชาวประมงบางส่วนได้ปรับเปลี่ยนดัดแปลงเครื่องมือทำการประมงเพื่อให้จับสัตว์น้ำได้ครั้งละมากๆ ศูนย์ฯ เน้นการใช้มาตรการ "ประชาสัมพันธ์นำการจับกุม" กับนโยบาย "ป้อง ปราม ปราบ" ก็ยังมีส่วนน้อยที่ฝ่าฝืนก็ต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดต่อไป เพื่อความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนของทรัพยากรและการประกอบอาชีพต่อไป#

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

 87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000