เสริมสร้างการมีส่วนร่วม

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

เสริมสร้างการมีส่วนร่วม 

ข่าวส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนประมง


เสริมสร้างการมีส่วนร่วม..คลิก

  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 5 นาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ ประมงอำเภอห้วยเม็ก ติดตามการดำเนินงานองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังการทำประมงอ่างเก็บเขื่อนลำปาว บ้านหนองโน หมู่ 3 ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง ในกิจกรรมการวางทุนสร้างแนวเขตอนุรักษ์ กิจกรรมสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ (สร้างกร่ำ) มอบเครื่องมือทำการประมง (ข่ายดักปลา) ในกิจกรรมปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง และแนะแนวทางการปฏิบัติงานให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงานโครงการฯ  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 5 นาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ ประมงอำเภอห้วยเม็ก ติดตามการดำเนินงานองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังการทำประมงอ่างเก็บเขื่อนลำปาว บ้านหนองโน หมู่ 3 ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง ในกิจกรรมการวางทุนสร้างแนวเขตอนุรักษ์ กิจกรรมสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ (สร้างกร่ำ) มอบเครื่องมือทำการประมง (ข่ายดักปลา) ในกิจกรรมปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง และแนะแนวทางการปฏิบัติงานให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงานโครงการฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

    รายละเอียด 87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000  email  lampao501@gmail.com  โทรศัพท์ 043-840510  FAX 043-840510
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6