เสริมสร้างการมีส่วนร่วม

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

เสริมสร้างการมีส่วนร่วม 

ส่งมอบทุ่นแนวเขตอนุรักษ์


เสริมสร้างการมีส่วนร่วม..คลิก

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 5 นาย ทำกิจกรรมปักป้ายแนวเขตอนุรักษ์แหลมโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยร่วมกับประมงอำเภอสหัสขันธ์ เทศบาลตำบลโนนบุรี ชาวบ้านโนนบุรี ชาวบ้านวังมะพลับ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันปักป้ายแนวเขตเพื่อแสดงสัญลักษณ์แนวเขตอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำประจำชุมชนแหลมโนนวิเศษ เพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์ กฎกติกา ชุมชน ให้ผู้ที่ทำการประมงได้รับทราบ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

    รายละเอียด 87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000  email  lampao501@gmail.com  โทรศัพท์ 043-840510  FAX 043-840510
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6