กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมง 2566

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมง 2566 

ข่าวส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนประมง


วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวพรรณวดี มุศิริ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 5 นาย สำรวจพื้นที่ดำเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 พื้นที่ บ้านแก้งนคร หมู่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้าน นำสำรวจพื้นที่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510