กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมง

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมง


วันที่ 19 มกราคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ประมงอำเภอสหัสขันธ์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว และพี่น้องชาวประมงในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปักป้ายกำหนดแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำ และวางทุ่นแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำบริเวณแหลมโนนวิเศษ เขื่อนลำปาว ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ เพิ่มความชัดเจน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ เป็นแหล่งอนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมี นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510