กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมง

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมง


กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมง..คลิก

วันที่ 19 มกราคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ประมงอำเภอสหัสขันธ์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว และพี่น้องชาวประมงในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปักป้ายกำหนดแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำ และวางทุ่นแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำบริเวณแหลมโนนวิเศษ เขื่อนลำปาว ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ เพิ่มความชัดเจน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ เป็นแหล่งอนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมี นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

    รายละเอียด 87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000  email  lampao501@gmail.com  โทรศัพท์ 043-840510  FAX 043-840510
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6