โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2564

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2564 

ข่าวส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนประมง

 เผยเเพร่: 2021-03-26  |   ข่าววันที่: 2021-03-25 |  อ่าน: 63 ครั้ง
 

ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2564 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ โดยนางสาว  พรรณวดี มุศิริ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 4 นาย ออกปฏิบัติงาน โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2564  ณ กลุ่มประมงบ้านท่าเรือภูสิงห์ ตำบลภูสิงห์ อำเภอ สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำประจำชุมชนประมงบ้านท่าเรือภูสิงห์ สมาชิกกลุ่มประมงบ้านท่าเรือภูสิงห์ นักเรียนโรงเรียนคำชมพูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สร้างกระชังอนุบาลสัตว์น้ำประจำชุมชน ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในบริเวณเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำประจำชุมชนฯ และซ่อมแซมแนวเขตอนุรักษ์ฯ ในบางจุด 

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

 87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000