ศพจ. เขต 5 (ยโสธร) รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม โครงการ ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร


ศพจ. เขต 5 (ยโสธร) รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม โครงการ ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 



ศพจ. เขต 5 (ยโสธร) รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม

โครงการ ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2563

จำนวน 60 ราย อบรม 2 รุ่นๆ ละ 30 คน หลักสูตรระยะเวลา 3 วัน

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 22 พฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน   151   ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย 17 - 21 ต.ค. 2565   138  กรมประมง...ประกาศ “ฤดูน้ำแดง 2565” คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ ย้ำยังคงกฎ...  135  กรมประมง...ประกาศ “ฤดูน้ำแดง 2565” คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ ย้ำยังคงกฎ...  129  คู่มือการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามในประเทศไทย   101  การฟักไข่ปลา และการอนุบาลลูกปลาเทโพ   99  การเพาะพันธ์ุปลาเทโพ (Black Ear Catfish)   97  ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย 27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2565   80  ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนมิถุนายน ฉบับที่ 131/2565   76  ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย 20 - 24 มิ.ย. 65   73


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร 184 ม.2 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130    yasofish@gmail.com   045-756608   045-756607   แฟนเพจ