ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย 31 ต.ค. - 4 พ.ย.. 2565

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร


ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย 31 ต.ค. - 4 พ.ย.. 2565 ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย 31 ต.ค. - 4 พ.ย.. 2565..คลิก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนมีนาคม ฉบับที่ 106/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนมีนาคม ฉบับที่ 106/2566  จำนวนผู้อ่าน 219  ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนธันวาคม ฉบับที่ 30/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนธันวาคม ฉบับที่ 30/2566  จำนวนผู้อ่าน 133 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนมีนาคม ฉบับที่ 105/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนมีนาคม ฉบับที่ 105/2566  จำนวนผู้อ่าน 127 ประกาศกรมประมง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมประมง และ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ประกาศกรมประมง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมประมง และ นโยบายการไม่รับของขวัญ... จำนวนผู้อ่าน 107 ประกาศ รับสมัคร ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (ปลาเทโพ) จำนวน 10 ราย โครงการ ส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมย่อยส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ประกาศ รับสมัคร ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (ปลาเ... จำนวนผู้อ่าน 98 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนมกราคม ฉบับที่ 56/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนมกราคม ฉบับที่ 56/2566  จำนวนผู้อ่าน 96 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนมกราคม ฉบับที่ 63/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนมกราคม ฉบับที่ 63/2566  จำนวนผู้อ่าน 79 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนกุมภาพันธ์ ฉบับที่ 64/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนกุมภาพันธ์ ฉบับที่ 64/2566  จำนวนผู้อ่าน 76 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนมกราคม ฉบับที่ 62/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนมกราคม ฉบับที่ 62/2566  จำนวนผู้อ่าน 72 ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย 30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2566 ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย 30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2566  จำนวนผู้อ่าน 69


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร

    รายละเอียด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร 184 ม.2 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130  email  yasofish@gmail.com  โทรศัพท์ 045-756608  FAX 045-756607  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6