การปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2563

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำประแสร์ ระยอง

การปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2563 

การปฏิบัติงาน

 เผยเเพร่: 2020-07-30  |   ข่าววันที่: 2020-07-28 |  อ่าน: 59 ครั้ง
 

ร่วมกับผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง) ออกตรวจควบคุม ปราบปราม เฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย ออกตรวจควบคุม ปราบปราม เฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย ในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ฯลฯในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ฯลฯ พ.ศ.2563


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ นำการจับกุม.. (216)  สรุปผลคดีประจำปี.. (192) ท่านอธิบดีกรมประมงตรวจเยี่ยมหน่วยฯ.. (147) ผลการปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมง ประจำเดือนกันยายน 2562.. (123) ประชาสัมพันธ์ ช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ฯ 2563.. (119) สไลโชว.. (112) พื้นที่รับผิดชอบ.. (112) ประวัติหน่วยฯ.. (111) รื้อถอนเครื่องมือที่ผิดกฎหมายช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่.. (105) อำนาจหน้าที่.. (98) สไลโชว3.. (98) แจกหน้ากากอนามัยกับกลุ่มชาวประมงอ่างฯประแสร์ ระยอง.. (94) การปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2563.. (94) การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน 2562.. (92) การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563.. (91) ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจัดการกับของกลางในคดี.. (89) จับกุมผู้กระทำความผิดลับลอบทำการประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ ฯลฯ.. (88) ต้อนรับหัวหน้าวรรณวิมิล ทวีวิทยการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯและหัวหน้าวิชิต ไชยสาลี หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตามฯพร้อมคณะจากกองตรวจการประมง .. (82) ข่าวควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด(ช่วงฤดูน้ำแดง).. (81) การปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2562.. (80)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำประแสร์ ระยอง

     157 หมู่6 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210