พื้นที่รับผิดชอบ 


จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

พื้นแหล่งน้ำจืด ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ ลำคลอง หนอง บึง ต่างๆ