บุคลากรหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำประแสร์ ระยอง
นายฐปน เกรงรัศมี

หัวหน้าหน่วยฯ
    


นายธิติ สีสาย

นายท้ายเรือ
(ส2)

ลปจ

    


นายเชิดพันธ์ วรางกูร

กะลาสี
(บ2)

ลปจ

    


นายอานนท์ ชวดี

นายท้ายเรือกลลำน้ำ
(ขั้น1)

พนักงานราชการ

    


นายธงชัย แสนสุข

ขับรถยนต์

จ้างเหมาบริการ

    


นายสุทิศ อรัญวงศ์

รักษาความปลอดภัย

จ้างเหมาบริการ

    


ว่าง


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(ว่าง)

*รองบจ้าง*

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำประแสร์ ระยอง

 157 หมู่6 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210