บุคลากรหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำประแสร์ ระยอง
นายฐปน เกรงรัศมี

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด อ่างเก็บน้ำประแสร์ ระยอง
    


นายธิติ สีสาย

นายท้ายเรือ
(ส2)

ลปจ

    


นายเชิดพันธ์ วรางกูร

กะลาสี
(บ2)

ลปจ

    
นายวินัย บุญดิเรก

กะลาสี
(บ2)

ลปจ.

มาช่วยราชการ

    


นายอานนท์ ชวดี

นายท้ายเรือกลลำน้ำ
(ขั้น1)
    
นายนิคม ทองล้่ำ

นายท้ายเรือกลลำน้ำ
(ชั้น 1)

มาช่วยราชการ

    


นางสารอารยา บุญศรี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

จ้างเหมาบริการ

    

Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำประแสร์ ระยอง

 157 ม.6 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210