สรุปผลคดีประจำปี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


สรุปผลคดีประจำปีงบประมาณ2561,2562และ2563