ประชาสัมพันธ์นำการจับกุม

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำประแสร์ ระยอง

ประชาสัมพันธ์นำการจับกุม 

การปฏิบัติงาน

 เผยเเพร่: 2020-07-30  |   ข่าววันที่: 2020-06-30 |  อ่าน: 140 ครั้ง
 

ซักซ้อมทำความเข้าใจ เนื่องในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จะปิดอ่าง(ช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ฯ) ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี ตามประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ฯลฯ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560และการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยมีปลัดอำเภอเกาะจันทร์,หัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาอ่างคลองหลวงฯ,รองผู้กำกับสถานีตำรวจเกาะจันทร์ ตลอดจนผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จำนวน 2 กลุ่ม ชปพ.ประมง และกลุ่มชาวประมงที่ใช้ทรัพยากรจากอ่างฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม  75 ราย ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ นำการจับกุม.. (281)  สรุปผลคดีประจำปี.. (268) ท่านอธิบดีกรมประมงตรวจเยี่ยมหน่วยฯ.. (225) ประชาสัมพันธ์ ช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ฯ 2563.. (204) รื้อถอนเครื่องมือที่ผิดกฎหมายช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่.. (198) อำนาจหน้าที่.. (190) สไลโชว.. (183) จัดบูธนิทรรศการเครื่องมือประมง.. (165) ผลการปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมง ประจำเดือนกันยายน 2562.. (162) ประวัติหน่วยฯ.. (154) พื้นที่รับผิดชอบ.. (153) ข่าวควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด(ช่วงฤดูน้ำแดง).. (144) สไลโชว3.. (144) ประชาสัมพันธ์นำการจับกุม.. (140) หลังจากเปิดเขื่อนให้ทำการประมงตามปกติ(หลังฤดูฯสัตว์น้ำจืดมีไข่).. (138) จับกุมผู้กระทำความผิดลับลอบทำการประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ ฯลฯ.. (133) แจกหน้ากากอนามัยกับกลุ่มชาวประมงอ่างฯประแสร์ ระยอง.. (131) จับกุมผู้กระทำความผิดลับลอบทำการประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ ฯลฯ.. (130) ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจัดการกับของกลางในคดี.. (126) สไลโชว2.. (125)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำประแสร์ ระยอง

     157 หมู่6 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210