การปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2563

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำประแสร์ ระยอง

การปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2563 

การปฏิบัติงาน

 เผยเเพร่: 2020-07-30  |   ข่าววันที่: 2020-06-30 |  อ่าน: 72 ครั้ง
 

ประชาสัมพันธ์นำการจับกุม ช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ ฯลฯ 2563

ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเขตอำเภอเกาะจันทร์และชปพ. (ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามกิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด ณ อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี

ผลการดำเนินงาน  ตรวจพบเครื่องมือข่าย แห เบ็ดคัน และยอ ในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีความผิดตามมาตรา 56 บทกำหนดโทษ มาตรา 138 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาทหรือทั้งปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า จึงได้ทำการตรวจยึดเครื่องมือที่ผิดกฎหมาย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558และตามประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ ฯลฯ ให้แก่ชาวประมงและ ขอความร่วมมือช่วยประชาสัมพันธ์ต่อในสื่อโซเซียล เช่นเฟสบุ๊ค ไลน์ อื่นๆ


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ นำการจับกุม.. (220)  สรุปผลคดีประจำปี.. (193) ท่านอธิบดีกรมประมงตรวจเยี่ยมหน่วยฯ.. (157) ประชาสัมพันธ์ ช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ฯ 2563.. (130) ผลการปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมง ประจำเดือนกันยายน 2562.. (123) พื้นที่รับผิดชอบ.. (115) สไลโชว.. (114) ประวัติหน่วยฯ.. (112) รื้อถอนเครื่องมือที่ผิดกฎหมายช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่.. (112) อำนาจหน้าที่.. (101) สไลโชว3.. (100) แจกหน้ากากอนามัยกับกลุ่มชาวประมงอ่างฯประแสร์ ระยอง.. (94) การปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2563.. (94) การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563.. (92) การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน 2562.. (92) ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจัดการกับของกลางในคดี.. (89) จับกุมผู้กระทำความผิดลับลอบทำการประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ ฯลฯ.. (89) ต้อนรับหัวหน้าวรรณวิมิล ทวีวิทยการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯและหัวหน้าวิชิต ไชยสาลี หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตามฯพร้อมคณะจากกองตรวจการประมง .. (82) ข่าวควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด(ช่วงฤดูน้ำแดง).. (81) สไลโชว2.. (80)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำประแสร์ ระยอง

     157 หมู่6 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210