ประชาสัมพันธ์ นำการจับกุม

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำประแสร์ ระยอง

ประชาสัมพันธ์ นำการจับกุม 

การปฏิบัติงาน

 เผยเเพร่: 2020-06-26  |   ข่าววันที่: 2019-07-25 |  อ่าน: 217 ครั้ง
 

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นปจ.อ่างเก็บน้ำประแสร์ ระยอง สังกัด ศปจ.ภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา) โดย นายฐปน เกรงรัศมี หัวหน้าหน่วยฯ พร้อมด้วยประมงอำเภอวังจันทร์และเจ้าหน้าที่ในหน่วย จัดประชุมแจ้งประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงวัยอ่อน ฯลฯ

  ผลการดำเนินงาน ซักซ้อมทำความเข้าใจ เนื่องในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จะปิดอ่าง(ช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ฯ) ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง ตามประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ฯลฯ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560และการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยมีผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จำนวน 3 กลุ่ม ชปพ.ประมง และกลุ่มชาวประมง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม  57 ราย ณ หน่วยฯประแสร์ ระยอง

 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ นำการจับกุม.. (217)  สรุปผลคดีประจำปี.. (192) ท่านอธิบดีกรมประมงตรวจเยี่ยมหน่วยฯ.. (147) ผลการปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมง ประจำเดือนกันยายน 2562.. (123) ประชาสัมพันธ์ ช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ฯ 2563.. (119) สไลโชว.. (113) พื้นที่รับผิดชอบ.. (112) ประวัติหน่วยฯ.. (111) รื้อถอนเครื่องมือที่ผิดกฎหมายช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่.. (106) อำนาจหน้าที่.. (98) สไลโชว3.. (98) แจกหน้ากากอนามัยกับกลุ่มชาวประมงอ่างฯประแสร์ ระยอง.. (94) การปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2563.. (94) การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน 2562.. (92) การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563.. (91) ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจัดการกับของกลางในคดี.. (89) จับกุมผู้กระทำความผิดลับลอบทำการประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ ฯลฯ.. (88) ต้อนรับหัวหน้าวรรณวิมิล ทวีวิทยการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯและหัวหน้าวิชิต ไชยสาลี หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตามฯพร้อมคณะจากกองตรวจการประมง .. (82) ข่าวควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด(ช่วงฤดูน้ำแดง).. (81) การปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2562.. (80)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำประแสร์ ระยอง

     157 หมู่6 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210