จับกุมผู้กระทำความผิดลับลอบทำการประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ ฯลฯ

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำประแสร์ ระยอง

จับกุมผู้กระทำความผิดลับลอบทำการประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ ฯลฯ 

การปฏิบัติงาน

 เผยเเพร่: 2020-07-30  |   ข่าววันที่: 2020-07-28 |  อ่าน: 81 ครั้ง
 

จับกุมผู้กระทำความผิดพร้อมเรือจำนวน 3 ลำ ผู้ต้องหา 3 ราย  ณ อ่างเก็บน้ำบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ลับลอบทำการประมงโดยใช้เครื่องมือข่ายในช่วงฤดูน้ำแดง มีความผิดตามประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ ฯลฯ ตามมาตรา 70 บทกำหนดโทษ มาตรา 138 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาทหรือทั้งปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ นำการจับกุม.. (213)  สรุปผลคดีประจำปี.. (190) ท่านอธิบดีกรมประมงตรวจเยี่ยมหน่วยฯ.. (143) ผลการปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมง ประจำเดือนกันยายน 2562.. (121) พื้นที่รับผิดชอบ.. (111) สไลโชว.. (110) ประวัติหน่วยฯ.. (108) ประชาสัมพันธ์ ช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ฯ 2563.. (106) รื้อถอนเครื่องมือที่ผิดกฎหมายช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่.. (100) สไลโชว3.. (97) อำนาจหน้าที่.. (96) การปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2563.. (93) แจกหน้ากากอนามัยกับกลุ่มชาวประมงอ่างฯประแสร์ ระยอง.. (93) การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน 2562.. (91) การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563.. (90) ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจัดการกับของกลางในคดี.. (88) ต้อนรับหัวหน้าวรรณวิมิล ทวีวิทยการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯและหัวหน้าวิชิต ไชยสาลี หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตามฯพร้อมคณะจากกองตรวจการประมง .. (81) จับกุมผู้กระทำความผิดลับลอบทำการประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ ฯลฯ.. (81) การปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2562.. (79) สไลโชว2.. (78)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำประแสร์ ระยอง

     157 หมู่6 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210