วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการการทำประมงปูม้า ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต


วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการการทำประมงปูม้า ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่ 



วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการการทำประมงปูม้า ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่..คลิก

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น. นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานกรมประมงจังหวัดภูเก็ต วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น. นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประม... จำนวนผู้อ่าน 122  วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรมประมง พร้อมด้วยคณะ เจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามงานและตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรมประมง พร้อมด้วยคณะ เจ้าหน้า... จำนวนผู้อ่าน 96 วันที่ 22-23 ธันวาคม2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการจังหวัดพังงา วันที่ 22-23 ธันวาคม2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้เดินทาง... จำนวนผู้อ่าน 92 ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 นายการุณ ศรีวงศ์รัตน์นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ออกปฏิบัติงานติดตามสภาวะทรัพยากรประมงจากการประมงพื้นบ้านเพื่อนำข้อมูลไปทำการวิเคราะห์หาค่าผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของสัตว์น้ำ (MSY) จากเครื่องมือประมงพื้นบ้านในเขตจังหวัดพังงาและกระบี่  ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 นายการุณ ศรีวงศ์รัตน์นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ... จำนวนผู้อ่าน 76 เมื่อวันที่ 26-27มกราคม 2566 นางสาวภัทจรินทร์ สงไข่ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการจังหวัดพังงา พังงา ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของสัตว์น้ำเศรษฐกิจจากเครื่องมือประมงอวนล้อมจับ เมื่อวันที่ 26-27มกราคม 2566 นางสาวภัทจรินทร์ สงไข่ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร... จำนวนผู้อ่าน 74 วันที่ 8 มีนาคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรศูนย์ฯ เกี่ยวกับการผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน  วันที่ 8 มีนาคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่บุ... จำนวนผู้อ่าน 73 วันที่ 12 มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูนเพื่อการอนุรักษ์พะยูนอย่างมีส่วนร่วม หลักสูตร “การจัดการและช่วยเหลือพะยูนและสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น” ณ บ้านยามู ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ดภูเก็ต วันที่ 12 มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ... จำนวนผู้อ่าน 65 เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวภัทจรินทร์ สงไข่ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการ จ.พังงา ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน ของสัตว์น้ำเศรษฐกิจ จากเครื่องมือประมงอวนล้อม เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวภัทจรินทร์ สงไข่ นักวิชาการประมงปฏิบัติก... จำนวนผู้อ่าน 59 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายไภทูล ผิวขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายไภทูล ผิวขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเ... จำนวนผู้อ่าน 58 วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายจีรศักดิ์ หลานหมีน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้เข้าพบกับแกนนำชุมชน เพื่อปรึกษาและติดตามกิจกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชน บ้านเกาะระ ต. เกาะพระทอง อ. คุระบุรี จ.พังงา วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายจีรศักดิ์ หลานหมีน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ... จำนวนผู้อ่าน 56


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต

  รายละเอียด 77  หมู่ 7  ถ.ศักดิเดช  ต.วิชิต  อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000  email  marinephuket@yahoo.com  โทรศัพท์ 0-7639-1138, 40  FAX 0-7639-1139
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6