ติดต่อเรา 


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)

77 ม.7 ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

Tel  0-7639-1138, 40  Fax 0-7639-1139  

marinephuket@yahoo.com