บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต
นายสุชาติ แสงจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)
(ชำนาญการพิเศษ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต

 77  หมู่ 7  ถ.ศักดิเดช  ต.วิชิต  อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000