บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต
นายไภทูล ผิวขาว

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต
(ชำนาญการพิเศษ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต

 77  หมู่ 7  ถ.ศักดิเดช  ต.วิชิต  อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000