ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2565 นายไภทูล ผิวขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต มอบหมายให้ นายพรอนันต์ คีรีรัตน์ นักวิชาการประมงชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับนางจิราภรณ์ รัตนพรหม เจ้าพนักงานประมงอาวุโส (ประมงอำเภอเหนือคลอง) ลงพื้นที่มอบป้ายข้อตกลง แนวทางของชุมชน เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือประมงที่ทำการประมงบริเวณแหล่งหญ้าทะเลที่เป็นแหล่งอาศัยของพะยูนฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต


ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2565 นายไภทูล ผิวขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต มอบหมายให้ นายพรอนันต์ คีรีรัตน์ นักวิชาการประมงชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับนางจิราภรณ์ รัตนพรหม เจ้าพนักงานประมงอาวุโส (ประมงอำเภอเหนือคลอง) ลงพื้นที่มอบป้ายข้อตกลง แนวทางของชุมชน เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือประมงที่ทำการประมงบริเวณแหล่งหญ้าทะเลที่เป็นแหล่งอาศัยของพะยูนฯ  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2565 นายไภทูล ผิวขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปร...  86   วันที่ 28 กันยายน 2565 นายอำนวย คงพรหม ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ได้เ...  70  วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น. นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประม...  68  วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต จัดประชุมเพื่อรับฟังความค...  67  ระหว่างวันที่ 5-6 และ 19-23 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงท...  65  ระหว่างวันที่ 20-23 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ล...  63  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายไภทูล ผิวขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภ...  63  วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรมประมง พร้อมด้วยคณะ เจ้าหน้า...  63  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 นายไภทูล ผิวขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะ...  62  วันที่ 27 กันยายน 2565 นายอำนวย คงพรหม ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล นายพ...  62


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต

     77  หมู่ 7  ถ.ศักดิเดช  ต.วิชิต  อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000    marinephuket@yahoo.com   0-7639-1138, 40   0-7639-1139