ข่าวกิจกรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติความเป็นมา.. (1,293)  โครงสร้าง.. (1,129) หน้าที่รับผิดชอบ.. (1,096) ติดต่อเรา.. (1,072) ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง .. (663) ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 217 รายการ.. (514) วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายสุชาติ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามปลาทูในช่วงหลังจากมาตรการเปิ.. (475) ศพม. ภูเก็ต จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ.. (464) ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง ขอเลื่อนการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 217 รายการ.. (458) 25 สิงหาคม 2563 กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประชุมเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในพื้นที่ฝั่งอันดามันต.. (396) รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ไตรมาสที่ 2 ปี 2563.. (355) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาศที่ 2 ปี 2563.. (345) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประมงอวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกปลากะตัก.. (314) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) ระหว่างวันที่ 22 - 30 มิถุนายน 2563 (รายละเอีย.. (310) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการประมง .. (307) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายสุชาติ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ต่อโครงการจั.. (284) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน.. (276) สไลด์โชว.. (276) ทรงพรเจริญ.. (259) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต เข้าร่วมกับหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดภูเก็ต เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-o.. (231)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต

     77  หมู่ 7  ถ.ศักดิเดช  ต.วิชิต  อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000