ข่าวกิจกรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง .. (305)  ศพม. ภูเก็ต จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ.. (260) ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 217 รายการ.. (108) โครงสร้าง.. (62) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประมงอวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกปลากะตัก.. (60) ประวัติความเป็นมา.. (59) หน้าที่รับผิดชอบ.. (57) ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง ขอเลื่อนการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 217 รายการ.. (52) ติดต่อเรา.. (42) รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ไตรมาสที่ 2 ปี 2563.. (35) สไลด์โชว.. (33) ทรงพรเจริญ.. (32) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาศที่ 2 ปี 2563.. (32) สไลด์โชว์2.. (0)