ข่าวกิจกรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)

Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)

 77  หมู่ 7  ถ.ศักดิเดช  ต.วิชิต  อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000