ปฏิบัติงานโครงการ

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล (เชียงใหม่)


ปฏิบัติงานโครงการ 

การปฏิบัติหน้าที่


วันที่ 24 เมษายน 2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล ตาก กองตรวจการประมง กรมประมง โดยนายองอาจ  เอี่ยมสะอาด     พนักงานพัสดุ ส4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวม 6  คน ออกปฏิบัติงาน ติดตาม โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562           ท้องที่บ้านทุ่งโป่ง หมู่ 4  ตำบลบ้านตาล  อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ผลการปฏิบัติหน้าที่ – ชุมชนมีการบริหารจัดการและเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ ในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง

                             - แหล่งน้ำหลักตามธรรมชาติประสบภัยแล้ง แหล่งน้ำสำรอง สามารถจับสัตว์น้ำได้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!