ปฏิบัติงานโครงการ

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล (เชียงใหม่)


ปฏิบัติงานโครงการ 

การปฏิบัติหน้าที่


วันที่ 21 เมษายน 2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล ตาก   กองตรวจการประมง กรมประมง โดยนายองอาจ  เอี่ยมสะอาด   พนักงานพัสดุ ส4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวม 5  คน ออกปฏิบัติงาน ติดตาม โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561           ท้องที่บ้านห้วยหินดำ หมู่ 3 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ผลการปฏิบัติหน้าที่ –ชุมชนมีการบริหารจัดการและเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ ในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!