ปฏิบัติหน้าที่ อบรมยุวประมง

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล (เชียงใหม่)


ปฏิบัติหน้าที่ อบรมยุวประมง 

การปฏิบัติหน้าที่


วันที่ 30 -31 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด เขื่อนภูมิพล ตาก ได้ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร ยุวประมง รุ่นที่32 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 691/2 ตำบลหัวเดียด อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 2 จำนวน 52 คน เข้าร่วมฝึกอบรม

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!