ปฏิบัติงานโครงการ

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล (เชียงใหม่)


ปฏิบัติงานโครงการ 

การปฏิบัติหน้าที่


วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2562  เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล ตาก

ได้ดำเนินการจัดทำแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ำในบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ท้อ พื้นที่บ้านหนองแขม

(ปางสา) ม.4 ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!