การปฏิบัติหน้าที่2

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล (เชียงใหม่)


การปฏิบัติหน้าที่2 

การปฏิบัติหน้าที่


วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล ตาก ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) กองตรวจการประมง กรมประมง โดยนายศุภกิจ สมฤทธิ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม ๔ นาย ออกปฏิบัติงานโครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน และช่วงฤดูปลามีไข่ เขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน ได้จับกุมผู้ลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง ๑ คดี ผู้กระทำผิด จำนวน ๑ ราย และตรวจยึดข่ายจำนวน ๑๐ ผืน รวมจำนวน ๒คดี

การดำเนินคดีทางอาญาส่ง ปจวข้อที่ ๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. ลว ๒๑ มิ.ย. ๖๑ คดีที่ ๕๘/๖๑ ยึดทรัพย์ที่ ๒๑วส/๖๑ .

โดยมี ร.ต.อ. ปรีชา ดวงพัฒน์

ปจวข้อที่ ๒ เวลา ๑๘.๓๓น. ลว ๒๑ มิ.ย. ๖๑ คดีที่ ๕๙/๖๑ ยึดทรัพย์ที่ ๒๒/๖๑ .

โดยมี ร.ต.อ. ปรีชา ดวงพัฒน์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!