เลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำอย่างไร ให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

เลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำอย่างไร ให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19  

infographic

 เผยเเพร่: 2021-01-08  |   ข่าววันที่: 2021-01-08 |  อ่าน: 99 ครั้ง
 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • สื่อเผยแพร่ความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและด้านการประมง.. (1,417)  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้านประมง ปี 2562.. (1,158) คู่มือ ชาวประมงพาณิชย์.. (1,148) (ข่าววีดิทัศน์) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู.. (1,124) แบบฟอร์มขอรับบริการงานด้านศิลปกรรมผ่านระบบออนไลน์.. (922) สื่อเผยแพร่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (E-book).. (821) สื่อเผยแพร่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (E-book).. (821) สื่อเผยแพร่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (E-book).. (821) บริการดาวน์โหลด vector .. (772)  (ข่าววีดิทัศน์) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้า.. (745)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900