infographic กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

ข้อปฏิบัติในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสัตวน้ำ...

infographic

 เผยเเพร่: 2021-01-08  |   ข่าววันที่: 2021-01-08  |  116 ครั้ง


 

กุ้งสุกกินได้ ปลอดภัย สุขภาพดี...

infographic

 เผยเเพร่: 2021-01-08  |   ข่าววันที่: 2021-01-08  |  108 ครั้งทำไมสัตว์น้ำจึงไม่ติดเชื้อโควิด-19...

infographic

 เผยเเพร่: 2021-01-08  |   ข่าววันที่: 2021-01-08  |  107 ครั้งอาหารทะเล ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 ถ้าหาก!!!! ...

infographic

 เผยเเพร่: 2021-01-08  |   ข่าววันที่: 2021-01-08  |  137 ครั้งเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำอย่างไร ให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 ...

infographic

 เผยเเพร่: 2021-01-08  |   ข่าววันที่: 2021-01-08  |  99 ครั้ง  •  Hit 20 อันดับ
  • สื่อเผยแพร่ความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและด้านการประมง.. (1,417)  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้านประมง ปี 2562.. (1,158) คู่มือ ชาวประมงพาณิชย์.. (1,148) (ข่าววีดิทัศน์) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู.. (1,124) แบบฟอร์มขอรับบริการงานด้านศิลปกรรมผ่านระบบออนไลน์.. (922) สื่อเผยแพร่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (E-book).. (821) สื่อเผยแพร่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (E-book).. (821) สื่อเผยแพร่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (E-book).. (821) บริการดาวน์โหลด vector .. (773)  (ข่าววีดิทัศน์) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้า.. (745) งานประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 31 วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 (เฉพาะสมาชิก).. (697)  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงปล่อยพันธุ์ปลาไทย ณ วัดละหารไร่ ตำบลหนองละลอ.. (618) (ข่าววีดิทัศน์) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายบุญมา พนธนก.. (580) บริการดาวน์โหลดสื่อ Infographic.. (579) (ข่าววีดิทัศน์) วันนี้ (๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จพร้อมด้.. (534) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนัก.. (464) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ร่วมเสวนาหัวข้อ ทางออก..!! ร่วมหาทางออก ประมงทะเลไทย เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากร ในรายการถ่ายทอดสด รวมใจ คนไทยไม่ทิ.. (456) นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นางมาลินี สมิทธิ์ฤทธี เลขาธิการศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) นายชำนาญ พงษ์ศ.. (432) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง นำคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมประมง ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง.. (432) (ข่าววีดิทัศน์) กรมประมง โดยกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) จัดการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (.. (430)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900