infographic กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์


ข้อปฏิบัติในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสัตวน้ำ...

infographic

 เผยเเพร่: 2021-01-08  |   ข่าววันที่: 2021-01-08  |  161 ครั้ง


 

กุ้งสุกกินได้ ปลอดภัย สุขภาพดี...

infographic

 เผยเเพร่: 2021-01-08  |   ข่าววันที่: 2021-01-08  |  160 ครั้งทำไมสัตว์น้ำจึงไม่ติดเชื้อโควิด-19...

infographic

 เผยเเพร่: 2021-01-08  |   ข่าววันที่: 2021-01-08  |  154 ครั้งอาหารทะเล ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 ถ้าหาก!!!! ...

infographic

 เผยเเพร่: 2021-01-08  |   ข่าววันที่: 2021-01-08  |  191 ครั้ง  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บริการดาวโหลดไฟล์ภาพดิจิตอล  (512)   พิธีแสดงมุทิตาจิต..ผู้เกษียณอายุราชการ กรมประมง ประจำปี 2564  (142)  (ข่าววีดิทัศน์) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเ... (131)  (ข่าววีดิทัศน์) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในวั... (109)  ชุดสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการประมง เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์... (91)  กรมประมง คว้า 4 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564  (79)  (ข่าววีดิทัศน์) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบรา... (78)  โครงการเพาะพันธุ์ปลานิลฝากลูกในกระชังโดยวิธีธรรมชาติ Ep.1 - Ep.3  (67)  (ข่าววีดิทัศ)นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานถวายผ้ากฐินพร้อมเครื่อ... (65)  (ช่าววีดิทัศน์)๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวั... (60)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900