นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง คณะผู้บริหารกรมประมง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์


นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง คณะผู้บริหารกรมประมง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี วันที่ 3 กันยายน 2565 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง คณะผู้บริหารกรมประมง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี นางลักขณา ละอองศิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมงให้การต้อนรับ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี จ.ปัตตานี

จากนั้น อธิบดีกรมประมง พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังด่านตรวจประมงปัตตานี เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ โดยมี นางดวงแข อังศุภานิช หัวหน้าด่านตรวจประมงปัตตานี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง ให้การต้อนรับ ณ ด่านตรวจประมงปัตตานี จ.ปัตตานี

#กรมประมง

#นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์อธิบดีกรมประมง

#นายมานพหนูสอนรองอธิบดีกรมประมง

#กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ดาวน์โหลดภาพผู้บริหารชุดปกติขาว   247   วิสัยทัศน์กรมประมง ปี พ.ศ. 2566 - 2570   231  DOF Diary ไดอารี่กรมประมง 2566   203  สัตว์น้ำมีพิษ   167  นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ให้เกียรติกล่าวเปิด...  126  ทำไมต้องปิดอ่าวไทย   115  ายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลัก...  111  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวั...  109  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่อ...  96  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัตว์น้ำไทย 2022 (...  88


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fishfish2557@gmail.com   02 558 0226   02 558 0226   แฟนเพจ