ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมกล่าวมอบนโยบายและพบปะเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ จ.ปัตตานี

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์


ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมกล่าวมอบนโยบายและพบปะเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ จ.ปัตตานี 3 ก.ย. 65 รมว. กษ. ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดปัตตานี

วันที่ 3 กันยายน 2565 ที่โรงเรียนดรุณศาสตร์วิทยา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมกล่าวมอบนโยบายและพบปะเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วย ปลาขี้ตัง ปูขาว กุ้งกุลาดำ ปลากินพืช และมอบหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตให้แก่เกษตรกร จากนั้นให้เกียรติเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ประมงจากร้าน Fisherman Shop @ Pattani และนิทรรศการหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

#กรมประมง

#นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์อธิบดีกรมประมง

#นายมานพหนูสอนรองอธิบดีกรมประมง

#กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในกิจกรรมปล่อย...  761   ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหว...  247  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด...  225  นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวั...  219  วิสัยทัศน์กรมประมง ปี พ.ศ. 2566 - 2570   178  นายสุวัฐน์ วงศ์สุวัฒน์ เลขานุการกรม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมง ร่ว...  127  สัตว์น้ำมีพิษ   126  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมคณะผู้บริหารกรมประมง ลงพื้นที่ตรวจเย...  118  นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริก...  100  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวั...  94


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fishfish2557@gmail.com   02 558 0226   02 558 0226   แฟนเพจ