นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิด (Kick Off) โครงการประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้านจากโขงสู่หนองหาร พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในหนองหาร จ.สกลนคร”

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์


นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิด (Kick Off) โครงการประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้านจากโขงสู่หนองหาร พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในหนองหาร จ.สกลนคร” วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ท่าน้ำวัดมหาพรหมโพธิราช บ้านท่าวัดเหนือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิด (Kick Off) โครงการประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้านจากโขงสู่หนองหาร พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในหนองหาร จ.สกลนคร” โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการด้านการประมง การผสมเทียมพ่อแม่พันธุ์ปลา ผ่านชุดเพาะฟักเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery) และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่หนองหาร โดยมี นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง นายนายวรพงษ์ สาระรัตน์ ประมงจังหวัดสกลนคร นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดนครพนม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม

จากนั้น เวลา 13.30 น. นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์กรประมงชุมชนท้องถิ่นบ้านนาเชือก ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร โดยมีกลุ่มเกษตรกรให้การต้อนรับเเละร่วมเเลกเปลี่ยนเเนวคิดในการบริหารจัดการองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น และมีนายกฤษณะ อัครพัฒน์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน (สกลนคร) รายงานผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนกิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง ปี 2565 ของกลุ่มเฝ้าระวังการทำประมงบ้านนาเชือกภายใต้กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ (การพัฒนาแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ) ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกรมประมงเพื่อสร้างทุ่นแนวเขต 2 จุดจัดซื้อแพพร้อมกระชังอนุบาลสัตว์น้ำจัดซื้อลูกพันธุ์สัตว์น้ำและจัดซื้อเครื่องมือประมงสำหรับใช้ในชุมชน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในกิจกรรมปล่อย...  761   ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหว...  247  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด...  226  นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวั...  219  วิสัยทัศน์กรมประมง ปี พ.ศ. 2566 - 2570   178  นายสุวัฐน์ วงศ์สุวัฒน์ เลขานุการกรม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมง ร่ว...  127  สัตว์น้ำมีพิษ   126  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมคณะผู้บริหารกรมประมง ลงพื้นที่ตรวจเย...  118  นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริก...  100  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวั...  94


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fishfish2557@gmail.com   02 558 0226   02 558 0226   แฟนเพจ