กรมประมง เป็นเจ้าภาพร่วมกับ มูลนิธิเวิลด์วิว ไคลเมท และ Worldview International Foundation จัดงานเสวนา “อนาคตสาหร่ายทะเลในประเทศไทย Seaweed : The Next Future”

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์


กรมประมง เป็นเจ้าภาพร่วมกับ มูลนิธิเวิลด์วิว ไคลเมท และ Worldview International Foundation จัดงานเสวนา “อนาคตสาหร่ายทะเลในประเทศไทย Seaweed : The Next Future” 28 มิ.ย. 65 งานเสวนา “อนาคตสาหร่ายทะเลในประเทศไทย Seaweed : The Next Future”

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 กรมประมง เป็นเจ้าภาพร่วมกับ มูลนิธิเวิลด์วิว ไคลเมท และ Worldview International Foundation จัดงานเสวนา “อนาคตสาหร่ายทะเลในประเทศไทย Seaweed : The Next Future” ขึ้น โดยมี นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิด และ นางสาวสภาวรรณ พลบุตร ผู้จัดการมูลนิธิ เวิลด์วิว ไคลเมท เป็นผู้กล่าวรายงาน โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายอลงกรณ์ พลบุตร ประธานกรรมการมูลนิธิ เวิลด์วิว ไคลเมท นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง และผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลากหลายภาคส่วน ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อเกี่ยวกับสาหร่ายทะเลในประเทศไทย

นอกจากนี้มีการจัดเสวนาในหัวข้อ “Seaweed as the Thailand Next Future : Thailand championing the seaweed agenda” โดยมี รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.พิสิฐ วงศ์สง่าศรี กรมประมง นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น กรมประมง นางสาวนันทิยา มานิช เกษตรกร เจ้าของแฟมิลี่ฟาร์ม และผู้แทนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับสาหร่ายทะเลในมิติต่าง ๆ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วิชาการ เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับสาหร่ายทะเลของประเทศไทย รวมทั้งขยายความรู้ความเข้าใจขอบเขตความร่วมมือด้านสาหร่ายทะเล ตลอดจนโอกาสในการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวประมงของไทยอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมตะพัดทอง กรมประมง และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

#กรมประมง

#นายประพันธ์ลีปายะคุณรองอธิบดีกรมประมง

#กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ดาวน์โหลดภาพผู้บริหารชุดปกติขาว   262   DOF Diary ไดอารี่กรมประมง 2566   245  วิสัยทัศน์กรมประมง ปี พ.ศ. 2566 - 2570   234  สัตว์น้ำมีพิษ   170  นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ให้เกียรติกล่าวเปิด...  133  ายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลัก...  123  ทำไมต้องปิดอ่าวไทย   116  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวั...  111  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่อ...  98  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัตว์น้ำไทย 2022 (...  94


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fishfish2557@gmail.com   02 558 0226   02 558 0226   แฟนเพจ