นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลงาน “ประกวดปลาสวยงาม ตลาดปลาจตุจักร”

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์


นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลงาน “ประกวดปลาสวยงาม ตลาดปลาจตุจักร”  

วันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ที่ตลาดปลาจตุจักร กรุงเทพมหานคร นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลงาน “ประกวดปลาสวยงาม ตลาดปลาจตุจักร” แก่ผู้รับรางวัลปลาหางนกยูง 8 รุ่น จำนวน 24 รางวัล และผู้รับรางวัลปลาทอง 3 รุ่น จำนวน 9 รางวัล พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการนิทรรศการด้านสัตว์น้ำสวยงาม และความรู้ด้านการประมง การออกบูทให้บริการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บริการคลินิกโรคสัตว์น้ำเคลื่อนที่เพื่อให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์น้ำ รวมไปถึงอุดหนุนสินค้าประมงพื้นบ้านจากร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมประมงอีกด้วย

กิจกรรมการจัดประกวดปลาสวยงามครั้งนี้ กรมประมง ได้ดำเนินการภายใต้นโยบายตลาดนำการผลิต ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งผลักดันการพัฒนาธุรกิจปลาสวยงามของไทยให้เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของปลาสวยงาม และช่วยให้เกษตรกรได้มีช่องทางสำหรับการซื้อขายปลาสวยงามมากขึ้น

#กรมประมง #นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์อธิบดีกรมประมง

#ประกวดปลาสวยงามตลาดปลาจตุจักร

#กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในกิจกรรมปล่อย...  727   ขอเชิญชวนบุคลากรกรมประมงเเละผู้สนใจร่วมกิจกรรมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เน...  275   นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมง เข้าร่วมบั...  227  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหว...  212  ประกาศผลการตัดสิน ประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ    202  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด...  201  นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิด (Kick Off) โครงการประมงร...  187  นายอลงกรณ์ พลบุตร ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ เวิลด์วิว ไคลเมท และนายเฉลิมชัย สุวรรณ...  166  นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวั...  155  นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเยี่ยมชมงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที...  152


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fishfish2557@gmail.com   02 558 0226   02 558 0226   แฟนเพจ