นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลงาน “ประกวดปลาสวยงาม ตลาดปลาจตุจักร”

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์


นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลงาน “ประกวดปลาสวยงาม ตลาดปลาจตุจักร”  

วันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ที่ตลาดปลาจตุจักร กรุงเทพมหานคร นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลงาน “ประกวดปลาสวยงาม ตลาดปลาจตุจักร” แก่ผู้รับรางวัลปลาหางนกยูง 8 รุ่น จำนวน 24 รางวัล และผู้รับรางวัลปลาทอง 3 รุ่น จำนวน 9 รางวัล พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการนิทรรศการด้านสัตว์น้ำสวยงาม และความรู้ด้านการประมง การออกบูทให้บริการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บริการคลินิกโรคสัตว์น้ำเคลื่อนที่เพื่อให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์น้ำ รวมไปถึงอุดหนุนสินค้าประมงพื้นบ้านจากร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมประมงอีกด้วย

กิจกรรมการจัดประกวดปลาสวยงามครั้งนี้ กรมประมง ได้ดำเนินการภายใต้นโยบายตลาดนำการผลิต ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งผลักดันการพัฒนาธุรกิจปลาสวยงามของไทยให้เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของปลาสวยงาม และช่วยให้เกษตรกรได้มีช่องทางสำหรับการซื้อขายปลาสวยงามมากขึ้น

#กรมประมง #นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์อธิบดีกรมประมง

#ประกวดปลาสวยงามตลาดปลาจตุจักร

#กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ขอเชิญ นักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพระบายสี หัว...  356   (ข่าววีดิทัศน์)กรมประมง เปิดพื้นที่จัด Fisherman Market ครั้งที่ 3    221  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมปร...  216  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลงาน “ป...  205  ปิดอ่าวไทย 2565   152  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิ...  148  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองการปฏิบัติต...  137  ชี้เป้า !!! พาเหรดสินค้าสัตว์น้ำ ราคามิตรภาพ ส่งตรงจากชาวประมงพื้นบ้านและเกษตรกร...  131  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระร...  127  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมประมง ลงพื้นที่...  121


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fishfish2557@gmail.com   02 558 0226   02 558 0226   แฟนเพจ