สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน ทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน ทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน ทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง และข้าราชการ กรมประมง เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่กรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพันธุ์ปลาไทย จำนวน ๙ ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลากระแห ปลาเทพา ปลาโพง และปลากะโห้ จำนวน ๕๙๐,๐๐๐ ตัว และพันธุ์ปลากระทิงไฟ ปลาน้ำจืดพื้นเมืองของไทยที่กรมประมงประสบความสำเร็จเพาะพันธุ์ได้เป็นครั้งแรกของประเทศไทย จำนวน ๙๐๐ ตัว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเพิ่มปริมาณและคงความหลากหลายตลอดจนความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป

 

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ขอเชิญ นักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพระบายสี หัว...  414   นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลงาน “ป...  238  ปิดอ่าวไทย 2565   189  เปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen   185  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิ...  175  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานรับมอบรถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ จำน...  165  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิด...  157  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระร...  154  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เ...  152  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมประมง ลงพื้นที่...  152


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fishfish2557@gmail.com   02 558 0226   02 558 0226   แฟนเพจ